eLive Ecosystem Oy mukaan Euroopan huippuhankkeeseen 150 150 hypo

eLive Ecosystem Oy mukaan Euroopan huippuhankkeeseen

eLive on mukana juuri käynnistyneessä ECSEL NextPerception hankkeessa tuomassa uuden sukupolven kosketuksetonta mittausteknologiaa terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksiin.
Hankkeessa yli 40 johtavaa eurooppalaista yritystä, tutkimuslaitosta ja yliopistoa, seitsemästä (7) maasta, vievät kosketuksen mittaamisen soveltamisen mahdollisuudet uudelle tasolle terveyden, hyvinvoinnin ja autonomisen ajamisen sovellusalueilla. Hanke on yksi Euroopan kärkihankkeista, jolla tavoitellaan globaalia johtoasemaa kyseisillä sektoreilla.

Ihmisen fysiologisten parametrien ja käyttäytymisen tarkka ja huomaamaton havaitseminen tutkasensorilla ja muilla etäsensoreilla antaa huikeita sovellusmahdollisuuksia kehittää ikääntyvien kotona asumisen turvallisuutta, terveyden ja toimintakyvyn seuraamista, sekä erityissovelluksia lukuisille toimialoille. Kun uuden sukupolven sensoriteknologiaa täydennetään eLivellä jo olemassa olevan kosketuksettoman ja kosketuksellisen mittauksen välineistöllä, pystymme tuomaan kokonaan uusia innovatiivisia ratkaisuja kuluttajille ja terveydenhuoltoon.

eLive näkee huikeita mahdollisuuksia soveltaa hankkeessa kehitettävää uutta teknologiaa ja eLiven vahvaa osaamista aina palveluasumista turvaavista ratkaisuista erityissovelluksiin, kuten putkakuolemien ehkäisyyn. Sovelluskohteita on runsaasti ja teknologian edullisuus mahdollistaa sen soveltamisen laajasti. Videopohjaisiin kilpaileviin ratkaisuihin verrattuna teknologian etuina ovat mm. anonymiteetin säilyminen ja mahdollisuus reagoida automaattisesti poikkeamiin.

eLive Ecosystem Oy kehittää ja tuo pian markkinoille helppokäyttöisten lääkinnällisten laitteiden ekosysteemin, eLive.care:n, potilaskeskeiseen terveydenhuoltoon.
Järjestelmä mahdollistaa kotiympäristössä tehtyjen mittausten ja datan analysoinnin pitkälle viedyn automatisoinnin, tulosten välittämisen hoitoyksikköön, sekä potilaiden nykyistä paremman osallistamisen hoitoprosessiin selittävän tekoälyn ratkaisulla. Automatisoinnilla, varhaisella puuttumisella ja potilaan hoitoon osallistamisella pyrimme parantamaan terveydenhuollon tehokkuutta ja nostamaan tuloksia uudelle tasolle.

eLivellä on jo myynnissä teknologiastaan johdettuja hyvinvointipohjaisia tuotteita mm. sänkyvalmistajille, joiden avulla valmistajat voivat toteuttaa mallistoonsa älysänkyratkaisuja.

eLive innovaatioiden kärkikastiin 150 150 hypo

eLive innovaatioiden kärkikastiin

Horizon 2020 on EU:n tutkimusta ja innovaatioita rahoittava puiteohjelma vuosina 2014–2020. Ohjelman tavoitteena on luoda Eurooppaan kasvua ja uusia työpaikkoja vahvistamalla EU-alueen tieteellistä osaamista, tukemalla uusien teknologioiden ja innovaatioiden kehitystä ja käyttöönottoa sekä etsimällä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin Euroopassa. Viimeisimmälle hakukierrokselle osallistui 3000 innovaatio- ja tutkimushanketta. Näistä vain 84 pääsi jatkoon, eli 2,8 %. Tähän kovan seulan läpäisseiden joukkoon kuuluu myös savonlinnalainen eLive Ecosystem Oy eLive.care projektillaan.

Tehostamme terveydenhuollon resurssien käyttöä kehittämällä kotiin pitkälle automatisoidun, arjessa huomaamattomasti tapahtuvan terveyden seurannan ekosysteemin, eLive.care:n. Ekosysteemimme tuo uusia mahdollisuuksia sekä pitkäaikaissairauksien varhaiseen havaitsemiseen että hoidon seurantaan. Laite on saanut hyvän vastaanoton mm. Lääkäri 2020 messuilla tammikuun alkupuolella, jolloin lääkärit kiittivät erityisesti laitteen helppokäyttöisyyttä, matalaa käyttökynnystä ja lupaavia alustavia tuloksia diagnostisesta tarkkuudesta.

Ensimmäisenä tuomme markkinoille lääkinnällisen laitteen uniapnean havaitsemiseen ja seurantaan. Uniapnea ensimmäiseksi, koska se on valtavan yleinen, ja usein piilevä sairaus. Maailman 940 miljoonasta uniapneetikosta vasta 10% on hoidon piirissä. Uniapnea on globaalisti lähes yhtä yleinen, kuin korkea verenpaine. Ja aivan kuten korkea verenpaine, myös uniapnea rappeuttaa terveyttä salakavalasti, aiheuttaen tyypillisesti pitkään jatkuessaan liitännäissairauksia. Lisäksi hoitamaton uniapnea lisää väsymyksen kautta onnettomuusriskiä esimerkiksi liikenteessä. On tärkeä saattaa korkean riskin henkilöt hoidon piiriin. Pelkästään eLiven uniapnea laitteella on valtava markkinapotentiaali, ja ajoituksemme globaalisti harvojen markkinoille tulossa olevien omatoimisesti käytettävien laitteiden rintamalla on erinomainen.

Jatkossa kun eLive.care laajennetaan tukemaan usean sairauden samanaikaista seurantaa, se nousee uudelle tasolle ja seuraavan sukupolven ratkaisuksi. Silloin eLive.care mahdollistaa samanaikaisesti sekä laajan yksilöllisen terveyshyödyn että terveydenhuollon kustannustehokkuuden nostamisen uudelle tasolle. Uskomme että juuri siksi ratkaisumme on valittu Euroopan lääkinnällisten laitteiden innovaatioiden kirkkaimpaan kärkikastiin.

KasvuOpen 150 150 Jamo Nousiainen

KasvuOpen