tyypin 2. diabetes

Lehdistötiedote 12.9.2018

Lehdistötiedote 12.9.2018 150 150 Jamo Nousiainen

Lehdistötiedote 5.9.2018

Lehdistötiedote 5.9.2018 150 150 Mikko Saajanlehto

eLive ja VTT ponnistavat tulevaan Savonlinnassa 

Tekoäly terveysteknologiassa tuo eLive Ecosystem Oy:n yhteistyökumppanin VTT:n suloiselle Saimaalle. Tuotekehityksen ja innovaation seuraava etappi kirkastaa symposiumia savusaunan hämärässä ja pilotointiyhteistyö Savonlinnan kaupungin kanssa lisää löylyä.

Ympäri Suomen ekosysteemin kehitystyön parissa työskentelevät eri alojen asiantuntijat kokoontuvat innovaation syntymaille Savonlinnaan perjantaina 7.9. Vaikka työtä tehdään pitkälti verkkokokousten välityksellä ja kaikki eivät ole edes tavanneet toisiaan kasvotusten ei kokoontumisen tavoitteena ole pelkkä jutustelu. Aiheina ovat anturien ja sensoriikan lisäksi tekoälyn koneoppivat lääkinnälliset algoritmit. Raskasta asialistaa kevennetään savolaisittain savusaunassa ja Saimaassa. Samalla juhlistetaan saavutettuja merkkipaaluja, yhteisesti kehitetyn anturin testaus on jo täydessä vauhdissa ja kaupungin kanssa aloitetaan loppukäyttäjätestaus.

MISTÄ ON KYSYMYS

Terveystoimiala ja toimintaympäristö ovat suuren muutoksen alla – rakenteet eivät kestä nykyistä toimintamallia, mutta uuden toteuttaminen ei ole helppoa. Itäsuomalainen startup-yritys eLive Ecosystem Oy on kehittänyt uuden kokonaisvaltaisen ratkaisun ennaltaehkäisevään ja omaehtoiseen terveydenhoitoon. Ratkaisu yhdistää ensimmäistä kertaa tekoälyprosessin, edistyksellisen sensoriteknologian sekä yksilöllisen geneettisen testauksen.

Yhtiön toteuttama innovaatio on ainutlaatuinen maailmassa. Ratkaisulla voidaan kotoa käsin henkilökohtaisen lääketieteellisen riskianalyysin avulla vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun – sekä terveenä että sairastuneena. Ekosysteemi ei korvaa terveydenhuollon ammattilaisia, vaan kertyvä seurantatieto helpottaa tilannearviointia – parhaillaan ennen sairastumista.

VTT:n anturiteknologiaa hyödyntävällä ratkaisulla voidaan seurata riskejä sairastua yleisiin kroonisiin sairauksiin kuten sepelvaltimotautiin, vaskulaariseen dementiaan, aivohalvaukseen, kakkostyypin diabetekseen ja uniapneaan. Laite auttaa torjumaan sairauksia, jotka yleisimmin heikentävät toimintakykyä ja elämänlaatua sekä aiheuttavat yli puolet kaikista kuolemista Suomessa – tapaturmaiset kuolemat mukaan lukien (Tilastokeskus 29.12.2017).

KASVU JA KAUPALLISTUMINEN

Yritys on rekrytoinut lisää henkilöstöä kesän aikana ja riveissä on jo yhdeksän eri alojen osaajaa. Yritys aloittaa syksyn aikana laitteen loppukäyttäjä pilotoinnin joka kestää vuoden vaihteeseen. Savonlinnan kaupungin kanssa on sovittu erillisestä pilotoinnista. eLive Ecosystem noudattaa tuotekehityksessä tiukkoja laatukriteerejä ja dokumentaatiovaatimuksia jotta tuote on nopeasti vietävissä tarkkaan säännellyille kansainvälisille terveydenhuollon markkinoille, jo vuoden 2019 lopulla. Yhtiön mukaan kroonisten sairauksien ja niiden haittojen torjunta on mahdollista ulottaa miljardille ihmiselle vuoteen 2050 mennessä.

Lisätiedot www.elive.fi
eLive Ecosystem Oy
Mikko Saajanlehto, CEO
+358 50 579 0242

Oletko kiinnostunut seuraamaan omaa hyvinvointiasi kotoa käsin?

Oletko kiinnostunut seuraamaan omaa hyvinvointiasi kotoa käsin? 150 150 hypo

Tuotteen pilotointi alkaa, vielä ehdit mukaan! 

Itäsuomalainen startup-yritys eLive Ecosystem Oy on kehittänyt uuden kokonaisvaltaisen ratkaisun ennaltaehkäisevään ja omaehtoiseen terveydenhoitoon.

Etsimme tuotteemme testiryhmään kaikenikäisiä henkilöitä. Osallistuminen ei vaadi erikoistaitoja, olennaista on halu ja kiinnostus tietää omaan hyvinvointiin liittyvistä asioista. Kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.  Mikäli halukkaita tulee enemmän kun ryhmään sopii, arvomme paikat ilmoittautuneiden kesken. Ilmoitamme valituille henkilökohtaisesti.

Jätä hakemus osoitteessa elive.fi painikkeesta HALUAN TUTKIMUSRYHMÄÄN.

 

Lehdistötiedote 16.4.2018

Lehdistötiedote 16.4.2018 150 150 Mikko Saajanlehto

eLive Ecosystemilta uuden sukupolven ratkaisu kroonisten sairauksien ehkäisemiseen

eLive Ecosystemilta uuden sukupolven ratkaisu kroonisten sairauksien ehkäisemiseen Savonlinnalainen startupyritys eLive Ecosystem Oy on kehittänyt uuden ratkaisun ennaltaehkäisevään ja omaehtoiseen terveydenhoitoon. Ratkaisu yhdistää ensimmäistä kertaa tekoälyprosessin, edistyksellisen anturiteknologian sekä yksilöllisen geneettisen testauksen yleisten kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi ja haittojen vähentämiseksi. eLive Ecosystem tähtää tuotteellaan merkittäväksi globaaliksi toimijaksi ennaltaehkäisevän terveydenhoidon kentällä.

eLive Ecosystemin lääkinnällisellä laitteella voidaan seurata käyttäjän riskiä sairastua viiteen krooniseen sairauteen: sepelvaltimotautiin, vaskulaariseen dementiaan, aivohalvaukseen, kakkostyypin diabetekseen ja uniapneaan. Oman todellisen sairastumisriskin hallitseminen kiinnostaa yhä useampia – varsinkin niitä, joilla on sairauksiin mahdollisia sukurasitteita – koska kyseiset taudit vaikuttavat merkittävästi omaan toimintakykyyn ja terveyden tunteeseen. Myös kansanterveydellinen vaikutus on suuri, sillä mainitut sairaudet vastaavat valtaosasta pitkäaikaissairauksia ja vaikuttavat taustatekijänä jopa 55 % kuolemantapauksista Suomessa (Kansanterveyslaitos, 2017). Maailmanlaajuisesti vastaava luku on noin 42 % (WHO, 2016).

– WHO on painottanut tarvetta edistää ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa, mutta yhä vain pieni murto-osa lääketieteen resursseista ohjautuu tähän. Ehkäisevän hoidon tehostamiseksi tarvitaan entistä yksilöllisempiä, skaalautuvia ratkaisuja, joiden avulla sairauksia voidaan seuloa ja havaita edullisemmin ja varhaisemmin, selvittää toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto eLive Ecosystem Oy:stä. – Yksilöllinen geenitestaus on jo itsessään globaalisti edistyksellinen ratkaisu, ja tarjoaa yhdessä anturiteknologian kanssa hyvin kokonaisvaltaista seurantaa. Tekoälyn ansiosta ratkaisumme on aiempaa itsenäisempi ja skaalautuvampi. Visiomme on, että pystymme nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin hallitsemaan merkittäviä kansansairauksia. Yksilölle tämä merkitsee parempaa terveyttä, yhteiskunnalle pienempiä sairaanhoidon kustannuksia.

eLive Ecosystem hyödyntää ratkaisussaan VTT:n edistyksellistä anturiteknologiaa. – Kotimaisen yrityksen innovatiivisuus ja halu lähteä kansainvälisille markkinoille on jo itsessään asia, jota haluamme tukea, toteaa asiakaspäällikkö Kari Kohtamäki VTT:ltä. – eLiven ratkaisu viiden sairauden seuraamiseksi on rohkea avaus kotihoidon ja terveysteknologian kasvaville markkinoille. Sensoriteknologian, data-analytiikan ja tekoälyn soveltaminen terveysalalla ovat myös VTT:lle tärkeitä tutkimuskohteita, ja siksi olemme mielellämme teknologiankehittäjänä mukana tässä konseptissa.

eLive Ecosystemin ratkaisu uudistaa terveyden omahoitoa laajentamalla seurannassa huomioitavia riskitekijöitä.

– Perinteisesti omahoidossa on keskitytty yksittäisiin riskitekijöihin, kuten verenpaineen ja -sokerin mittaamiseen. Yhteisvaikutuksia on arvioitu vasta lääkärin vastaanotolla, missä tietyn kokonaisriskin ylittyessä on päätetty esimerkiksi lääkityksen aloittamisesta. Tietoa henkilön geneettisistä riskeistä ei ole voitu käyttää apuna, vaikka tämä tarkentaisi merkittävästi riskiarviota ja hoidon osuvuutta, toteaa eLive Ecosystemin lääketieteellinen johtaja, lääketieteen tohtori ja sisätautiopin dosentti Mika Kastarinen. – Uudessa konseptissamme kaikki merkittävät riskitekijät – myös geneettinen alttius – voidaan ottaa huomioon alustavassa riskiarviossa kotioloissa. Tekoälyyn perustuva laite arvioi riskin lääketieteessä toimivaksi osoitettuja algoritmeja käyttäen ja suosittelee sitten jatkotoimia, kuten elintapamuutoksia tai hakeutumista lääkäriin. Lopulliset hoitopäätökset tehdään toki edelleen lääkärin vastaanotolla.

eLive Ecosystem on saanut ELY-keskukselta kehittämisavustuksen tuotekehitykseen ja markkinoille tulon valmisteluun tähtäävään 1 045 400 euron hankkeeseen. Laitteen pilotointi ja kliininen testaus alkaa kesällä, ja markkinoille tuote on tarkoitus tuoda loppuvuoden 2018 aikana. Kehitteillä on sekä ammattilaisversio että kuluttajalaite itsenäiseen käyttöön.

Verkostot Savonlinnan, Kuopion ja Mikkelin alueelle ovat meille tärkeitä, sillä tuotekehityksemme tapahtuu Savonlinnassa ja haluaisimme tuoda terveyspalveluiden paikallisia tuottajia mukaan palvelumme testaamiseen ja kehittämistyöhön, Saajanlehto toteaa.

Lisätiedot

Mikko Saajanlehto, toimitusjohtaja, eLive Ecosystem Oy