tekoäly

Tiedote 6.2.2019

Tiedote 6.2.2019 150 150 Jamo Nousiainen

Pilotointilaitteiden tuotantolinja käy kuumana!

Vaikka laitteiden kokoonpano onkin tarkkuutta ja huolellisuutta vaativaa työtä, se edistyy vauhdilla. Komponenttien asennus ja testaaminen vaativat kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä. Samaan aikaan testataan laitteiden ohjaukseen tarvittavaa ohjelmistoa viereisellä linjastolla. Kaikki tämä tapahtuu Savonlinnassa, paikallista osaamista hyödyntäen.

Lehdistötiedote 18.1.2019

Lehdistötiedote 18.1.2019 150 150 Jamo Nousiainen

Kastarinen osakkaaksi

eLive Ecosystem Oy:n lääketieteellinen johtaja Mika Kastarinen vahvistaa yrityksen ydinosaamista siirtymällä osakkaaksi yhtiöön. Osakkuusohjelma on osa yrityksen avainhenkilöiden sitouttamista yrityksen yhteisiin päämääriin.

Kastarinen on toiminut ylilääkärinä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ja luottamustehtävistä mainittakoon Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston PALKO:n jaoston jäsenyys. Jaoston tehtävänä on valmistella suosituksia terveydenhuollon palvelujärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta.

Kuopion yliopistollisen sairaalan nefrologian ylilääkärinä toimiva, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, dosentti Mika Kastarinen on yksi eLive Ecosystem Oy:n ohjelmiston kehittäjistä.

Ratkaisu avaa ikkunan potilaan arkeen

Ratkaisu auttaa lääkäreitä saamaan aikaisempaa kokonaisvaltaisemman kuvan henkilön riskistä sairastua tavallisimpiin kansansairauksiin, Mika Kastarinen sanoo.

– Kokonaisvaltaisuutta tukee geneettisen riskin sisältyminen riskinarvioon perinteisten riskitekijöiden mittausten, kuten verenpaine, verensokeri ja kolesteroli, lisäksi.

Ratkaisun avulla riskiä ja sen muutosta voidaan arvioida nykyistä systemaattisemmin, kun järjestelmä seuraa kokonaisriskin muuttumista automaattisesti, Kastarinen sanoo. Kotona tehtävät mittaukset siirtyvät potilaan luvalla automaattisesti suoraan sairauskertomusjärjestelmään.

– Tämä helpottaa lääkäriä etenkin hoitotavoitteiden seuraamisessa nykysysteemiin verrattuna. Mittaustulosten oikeellisuuteen voi tässä järjestelmässä luottaa nykyistä enemmän, kun esimerkiksi verenpaineen mittaaminen tehtäisiin kotona standardoidusti viranomaisen kotikäyttöön hyväksymiä laitteita käyttäen, Kastarinen kuvaa.

Seurataan terveydenhuoltoa kuormittavaa tautikirjoa

Ohjelmistoa on kehitetty seuraamaan sepelvaltimotaudin, vaskulaarisen dementian, aivoverenkiertohäiriöiden, tyypin 2 diabeteksen ja uniapnean riskiä sekä tarvittaessa arvioimaan näiden sairauksien hoidon toteutumista kotioloissa. Ne muodostavat yhdessä suurimman osan terveydenhuoltoa ja potilaita kuormittavista vakavista sairastapauksista ja kuolleisuudesta.

– Kaikilla näillä sairauksilla on useita yhteisiä elintapoihin liittyviä riskitekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan periaatteessa ehkäistä useamman kansansairauden puhkeamista samanaikaisesti, Mika Kastarinen sanoo.

Hän kertoo, että järjestelmä pystyy arvioimaan yksilön riskiä sairastua mm. vaskulaariseen dementiaan tulevaisuudessa lääketieteellisesti validoituja algoritmeja käyttäen ja ohjaa tekemään niitä muutoksia elintavoissa, jotka oleellisesti alentavat tätä riskiä.

– Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty laitteisto pystyy luotettavasti varhaisdiagnosoimaan myös uniapnean.  Lopullinen diagnoosi tehdään kuitenkin lääkärin vastaanotolla, kuten muidenkin kansansairauksien kohdalla, Kastarinen sanoo.

Tavoitteena on, että korkean sairastumisriskin henkilöt ohjautuisivat nykyistä tehokkaammin terveydenhuoltoon.

– Toisaalta tavoitteena on myös, että kohtalaisen riskin henkilöt saisivat järjestelmän tarjoamaa neuvontaa ja tukea elintapamuutoksiin, joilla voitaisiin pienentää sairastumisriskiä jatkossa. Jo sairastuneitten potilaiden kohdalla järjestelmä tarjoaa tehokkaan välineen sekundääripreventioon liittyvien riskitekijöiden hoidon seurantaan. Kastarinen kertoo.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto, eLive Ecosystem Oy, +358 50 579 0242

Lehdistötiedote 4.1.2019

Lehdistötiedote 4.1.2019 150 150 Jamo Nousiainen

Savonlinnasta terveyttä maailmalle  

Tekoälyä terveysteknologiassa kehittävä eLive Ecosystem Oy ponnistaa maailmalle Etelä-Savosta. Yritys työllistää yhdeksän henkeä Savonlinnan alueella, sekä koko joukon yhteistyökumppaneita ympäri Suomen.  

eLive.care -ratkaisun avulla pyritään ensimmäisenä maailmassa mahdollistamaan omatoiminen terveyden ja hyvinvoinnin seuranta. Käyttäjälle tuotetaan kokonaisvaltainen kuva terveydestä yksilöllisesti, laaja-alaisesti ja lääketieteellisesi vaikuttavasti. Tieto henkilökohtaisesta terveydentilasta mahdollistaa toimet haittojen minimoimiseksi ja jopa sairastumisen ehkäisemiseksi.  

DNA-testausta, sensoriteknologiaa ja tekoälyä hyödyntävällä ratkaisulla seurataan yksilökohtaisia riskejä sairastua yleisiin kroonisiin sairauksiin kuten sepelvaltimotautiin, vaskulaariseen dementiaan, aivohalvaukseen, kakkostyypin diabetekseen ja uniapneaaneLive.care auttaa torjumaan sairauksia, jotka yleisimmin heikentävät toimintakykyä ja elämänlaatua sekä aiheuttavat yli puolet kaikista kuolemista.  

Ainutlaatuisella ratkaisulla voidaan automatisoidun lääketieteellisen riskianalyysin avulla vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun kotoa käsin – sekä terveenä että sairastuneena.  

EU:n Horizon 2020 SME -rahoitusohjelma 

Olemme läpäisseet tiukan seulan neljäntenä yrityksenä Etelä-Savosta ja päässeet mukaan EU:n innovaatiorahoituksen ja kansainvälistymisen Horizon 2020 SME -ohjelmaan. Poikkeuksellista on että hakemus meni läpi ensimmäisellä yrittämällä, huomattavan korkein arvosanoin. Koska hakemusten läpimeno on n. 5 % luokkaa, voimme olla tyytyväisiä ja ylpeitä tekemisestämme uuden teknologian ja omatoimisen terveydenhoidon saralla.  

Rahoitusohjelma tarjoaa meille mahdollisuuksia kiihdyttää tuotekehitysprosessiamme kansainvälisiä markkinoita silmälläpitäen. Toteutuessaan täysimääräisenä ohjelma koostuu yli 2,6 M€ avustusmuotoisesta rahoituksesta. 

Horizon 2020 on EU:n kaikkien aikojen suurin rahoitusohjelma innovaatioiden sekä tutkimus-, että kehitystyön kaupallistamiseen. Rahoitusohjelman suuruus vuosille 2014-2020 on kokonaisuudessaan 80 miljardia euroa. 

 Lisätiedot  

https://www.horisontti2020.fi/  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/Facsheet_SME_H2020_Nov2015.pdf  

eLive Ecosystem Oy 
Mikko Saajanlehto, CEO 
+358 50 579 0242 

Lehdistötiedote 21.12.2018

Lehdistötiedote 21.12.2018 150 150 Jamo Nousiainen

Terveellistä joulua ja rauhallista uutta vuotta!

Meille tuli joulu tänä vuonna etuajassa. Olemme läpäisseet tiukan seulan neljäntenä yrityksenä Etelä-Savosta ja päässeet mukaan EU:n innovaatiorahoituksen ja kansainvälistymisen Horizon 2020 SME -ohjelmaan. Poikkeuksellista on se että hakemus meni läpi ensimmäisellä yrittämällä, huomattavan korkein arvosanoin. Koska hakemusten läpimeno on n. 5 % luokkaa, voimme olla tyytyväisiä ja ylpeitä tekemisestämme uuden teknologian ja omatoimisen terveydenhoidon saralla. Rahoitusohjelma tarjoaa toteutuessaan meille mahdollisuuksia kiihdyttää tuotekehitysprosessiamme kansainvälisiä markkinoita silmälläpitäen.

Hyvinvointia edistäen! 
eLive Ecosystem Oy

 

Lehdistötiedote 27.11.2018

Lehdistötiedote 27.11.2018 150 150 Jamo Nousiainen

TERVEISET UNISTUDIOSTA! 

Kirpakkaa talven alkua vanhoille ja uusille pilotointiin ilmoittautuneilleLaitetestaus valmistelut ovat jo vauhdissaan ja anturidataa kertyy aina kun joku omasta testiryhmästämme päänsä tyynylle kallistaa. Toivottavasti pääsemme pian asiaan, eli nukkumaan. 

Kaikille mukaan valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja tiedotamme tilanteen kehittymisestä tarpeen mukaan.  

Meitä ja kuulumisiamme voi myös seurata Facebookissa, pysykäähän kuulolla! 

https://www.facebook.com/eliveecosystem/ 

Hyvinvointia edistäen!
eLive Ecosystem Oy 

Helsingin Sanomat 10.10.2018

Helsingin Sanomat 10.10.2018 150 150 Jamo Nousiainen

Helsingin Sanomat 10.10.2018 Terveysteknologia-liite

  

Lehdistötiedote 27.9.2018

Lehdistötiedote 27.9.2018 150 150 Jamo Nousiainen

Lehdistötiedote 20.9.2018

Lehdistötiedote 20.9.2018 150 150 Jamo Nousiainen

Savonlinnan kaupunki pilotoimaan tekoälyä ja DNA:ta

Savonlinnan kaupunki on lähtenyt yhteistyöhön tekoälyä terveysteknologiassa kehittävän eLive Ecosystem Oy:n kanssa. Savonlinnan kaupungin henkilöstöstä valikoituneet vapaaehtoiset osallistuvat loppukäyttäjä testaukseen jonka tarkoituksena on selvittää laitteiston mittauskykyä ja –tarkkuutta, sekä käytettävyyttä. Pilotoijat pääsevät myös kartoittamaan perimäänsä.

Live.care -ratkaisun avulla pyritään ensimmäisenä maailmassa mahdollistamaan omatoiminen terveyden ja hyvinvoinnin seuranta. Käyttäjälle tuotetaan kokonaisvaltainen kuva terveydestä yksilöllisesti, laaja-alaisesti ja lääketieteellisesi vaikuttavasti. Tieto henkilökohtaisesta terveydentilasta mahdollistaa toimet haittojen minimoimiseksi ja jopa sairastumisen ehkäisemiseksi.

DNA-testausta, sensoriteknologiaa ja tekoälyä hyödyntävällä ratkaisulla seurataan yksilökohtaisia riskejä sairastua yleisiin kroonisiin sairauksiin kuten sepelvaltimotautiin, vaskulaariseen dementiaan, aivohalvaukseen, kakkostyypin diabetekseen ja uniapneaan. eLive.care auttaa torjumaan sairauksia, jotka yleisimmin heikentävät toimintakykyä ja elämänlaatua sekä aiheuttavat yli puolet kaikista kuolemista Suomessa.

Ratkaisulla voidaan automatisoidun lääketieteellisen riskianalyysin avulla vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun kotoa käsin – sekä terveenä että sairastuneena.

PILOTOINTI

Loppukäyttäjätestauksen tarkoituksena on selvittää sensorien ja antureiden, sekä mittausohjelman mittauskyvykkyyttä ja mittaustarkkuutta. Lisäksi selvitetään laitteen käytettävyyttä käyttäjiltä kerätyn palautteen perusteella. Pilotoijille tehdään myös DNA-testi, jossa kartoitetaan testaajan perimää.

Laitteen testauksessa ei kerätä henkilötietoja eikä anturidataa yhdistetä henkilöihin. Käyttökokemukset, palaute ja kehittämisajatukset kerätään erillisellä kyselyllä. Pilotoinnin ja kliinisen testauksen arvioidaan kestävän 6-12 kuukautta. Testauksen tavoitteena on kehittää järjestelmän suorituskykyä ja käytettävyyttä saadun palautteen perusteella, asiakastarpeet huomioiden.

GENOMIRISKI

Yhdistämällä DNA-testi perinteisiin terveydenhoidon mittareihin, saadaan aiempaa tarkempi analyysi terveydentilasta. eLive Ecosystem Oy hyödyntää yhteistyökumppaninsa Negen Oy:n kehittämää genomiprofilointia joka kartoittaa perimän ja useiden muiden riskitekijöiden yhteisvaikutuksen sairastumisriskiin.

Genomitieto auttaa myös elämäntapamuutoksissa, tutkimuksessa 18 kk kuluttua tiedon saaneesta ryhmästä nelinkertainen määrä oli lopettanut tupakanpolton ja 14 % oli onnistunut laihdutustavoitteessaan – itsenäisesti. Tarjoamalla ajoissa genomiriskiin ja elintapariskeihin pohjautuva kattava tieto ja riskin mukainen yksilöllinen tuki, kyetään tyypin 2 diabetes ja sepelvaltimotaudin sairastapauksista 80 % välttämään kokonaan. Loppujen osalta sairastumista voidaan lykätä 5-20 vuodella.

Yrityksen kehittämä ratkaisu on ensimmäinen henkilökohtainen terveysvalmentaja joka antaa mahdollisuuksia pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn ja niiden haittojen torjuntaan – yksilöllisesti.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Janne Laine, Savonlinnan kaupunki, +358 44 417 4001
toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto, eLive Ecosystem Oy, +358 50 579 0242
VP, myyntijohtaja Tomi Laitinen, Negen Oy, +358 40 149 3217

Lehdistötiedote 20.9.2018

Lehdistötiedote 20.9.2018 150 150 Jamo Nousiainen