Missio

Tavoitteena on mahdollistaa kustannustehokas ja lääketieteellisesti vaikuttava kroonisten sairauksien ja niiden haittojen torjunta miljardeille ihmisille ekosysteemin laitteiden ja koneoppivien lääkinnällisten algoritmien avulla.

Ilman merkittävää tarvetta lisätä terveydenhoidon resursseja.

TIEDOTTEET

eLive Ecosystem Oy kehittää, myy, vuokraa ja lisensoi globaalisti uuden sukupolven lääkinnällisiä eLive.care® -laitteita kuluttajille sekä terveydenhuoltoalan toimijoille. Laitteet ovat tarkoitettu itsehoidon ja ammattikäytössä potilaiden omahoidon tueksi. Ketteränä toimijana eLive Ecosystem Oy:n etuna ovat suuri innovatiivisuus ja vapaus toteuttaa suoraan optimaalisia ratkaisuja. Yritys ei toteuta “sensori+mobiilisovellus”-trendiä, vaan keskittyy luomaan kokonaan uuden aikakauden lääkinnällisiä laitteita. Yhtiö luo pohjaa paremmalle huomiselle, mikä antaa perustan synnyttää myös kaupallisia menestystarinoita.

eLive.care® on terveys- ja liiketoimintaekosysteemi. Sen kilpailukyky perustuu itse tekemisen mahdollistamiseen, matalaan kustannustasoon ja skaalautumiskykyyn. Terveydenhuollon ammattilaisresurssien puute tai kustannus eivät estä tuotteen leviämistä. Tekoäly ja käyttäjä hoitavat terveysprosessin itsenäisesti. Tekoäly voidaan valjastaa globaalisti satojen miljoonien ihmisten käyttöön konesalillisella palvelimia. Käyttäjämäärän kasvu näyttäytyy sähkölaskussa sekä tarpeena hankkia palvelin- ja tietoverkkokapasiteettiä. Tämä on paljon edullisempaa ratkaista kuin kilpaileva ihmisresurssivetoinen vaihtoehto.

eLive.care®:n keskeinen kilpailuetu perustuu sen kykyyn hoitaa tekoälyavusteisesti – osin itsenäisesti ja osin käyttäjää ohjaten – rutiineja ja prosesseja, jotka aiemmin vaativat koulutettuja ammattilaisia, eivätkä näin olleet omatoimisesti mahdollisia toteuttaa. eLive.care® ei korvaa lääkäriä tai terveydenhuollon henkilökuntaa, vaan mahdollistaa terveydenhoidon perusprosessien ulkoistamisen käyttäjälle. Tämä tarjoaa uusia työkaluja terveydenhoitoon sekä tehostaa ammattilaisten kapasiteetin hyödyntämistä.

Globaali elintason nousu ja ikäluokkien kasvu aiheuttavat merkittävästi lisääntyvää hoidon ja siten myös resurssien tarvetta. Automaation avulla mahdollistetaan sairauksien ennaltaehkäiseminen sekä terveydenhoidon ylläpito.

Yhtiö on perustéttu vuonna 2016. Yhtiöllä on käynnissä julkisrahoitteinen yli miljoonan euron tuotekehityshanke, jolla innovaatiot saatetaan myyntivalmiiksi lääkinnällisiksi laitteiksi – vaikuttavuus ja turvallisuus osoitettuna. Pilotointi on aloitettu vuoden 2018 lopulla. eLive Ecosystem Oy on neljäntenä yrityksenä Etelä-Savosta läpäissyt tiukan seulan ja päässyt mukaan EU:n innovaatiorahoituksen ja kansainvälistymisen Horizon 2020 SME instrument -ohjelmaan vuodenvaihteessa 2018.

Etsimme sijoittajia tuotteiden lanseeraamiseen ja myynnin skaalaamiseen. Mikäli missiomme ja liiketoimintamme kiinnostavat, tarjoamme mahdollisuutta tulla mukaan luomaan eettisesti kestävää menestystarinaa.