Omahoidon digitalisaation uusi sukupolvi

Enemmän terveyttä – pienemmillä kustannuksilla – tehokkaammin HAE MUKAAN TUTKIMUKSEEN

eLive.care® -laitteillamme pyrimme sairastuvuuden pienentämiseen sekä toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseen lääketieteen hyväksymien toimintatapojen avulla.

Ammattikäyttöön suunnatulla pro.eLive.care® -ratkaisulla tavoitteet toteutetaan tunnistamalla yksilöt, joilla on suuri sairastumisen vaara, ja kohdentamalla hoitotoimenpiteet heihin optimaalisen terveysvaikutuksen saavuttamiseksi.

Primaarisen ehkäisyn tasolla pro.eLive.care® tuo mahdollisuuden paitsi tunnistaa yksilön suurentunut sairastumisriski, myös luokitella riskin suuruus moniportaisesti. Tämä helpottaa hoitotoimenpiteiden oikeatasoista kohdentamista ja yksilöllistä suunnittelua.

Jo sairastuneiden potilaiden hoidossa tekoälypohjainen pro.eLive.care® mahdollistaa kotona tehtyjen itsemittausten kokonaisvaltaisen automatisoidun analyysin, sekä hälyttämisen lääkärin asettamista tavoitearvoista poikettaessa.


pro.eLive.care®

pro.eLive.care® paketoi ensimmäisenä maailmassa

  1. moniportaisen ja yksilöllisen perinnöllisten sairastumisriskien kartoittamisen, joka pohjautuu polygeneettiseen riskiarvioon samanaikaisesti useiden sairauksien osalta
  2. päivittyvän DNA-riskiprofiilin tieteen ja tulkinnan kehittyessä
  3. potilaan automatisoidun elintapaseurannan
  4. sairauksien esiasteiden seulomiseen tähtäävän omatoimisen mittaamisen lääkärin määrittämin kotimittalaittein
  5. tulosten analysoinnin tekoälykkäin lääkinnällisin algoritmein
  6. tulosten sekä analyysien välittämisen hoitoyksikköön.

pro.eLive.care® yllättää positiivisesti myös kustannustasollaan.

eLive.care yhdistää innovatiivisella tavalla

LÄÄKETIEDETTÄ, GENOMIIKKA, KEINOÄLYÄ JA KORKEAA TEKNOLOGIAA

ja on uuden sukupolven ratkaisu useiden pitkäaikaissairauksien ja niiden haittojen torjuntaan