Pilottilaite luovutustestauksessa!

Pilottilaite luovutustestauksessa!

Pilottilaite luovutustestauksessa! 150 150 Jamo Nousiainen

Tuotekehitystä vetänyt eLive Ecoystem Oy:n yrittäjä Mikko Saajanlehto on tyytyväinen, kun mittavan suunnittelu- ja kehitystyön jälkeen saimme tuotteet luovutustestaus valmiuteen. Mikko esittää lämpimät kiitokset omalle tiimille; Juhalle, Katille, Mikalle, Jamolle, Petrille, Päiville ja Jarkolle, sekä teknologiakumppani VTT:n projektitiimeille!

Nöyrät kiitokset myös Etelä-Savon ELY-keskukselle, EU SME Horizon -ohjelmalle ja muille rahoittajille, mukaan lukien osakkaamme, jotka jo varhaisessa vaiheessa uskoivat projektiimme. Te mahdollistitte tämän!

Työ jatkuu, mutta nyt pääsemme testaamaan pilottiryhmämme avulla koko järjestelmää laajemmin. Tämä edeltää kliinistä validaatiota ja sertifiointia, eli myyntilupaa lääkinnällisenä laitteena!

#eliveecosystem #elivecare #vtt #ely #horizon2020 #h2020#smeinstrument