MIKSI?

Terveys on ihmisoikeus, jonka mahdollistamisessa digitaaliset palvelut ovat avainasemassa.

Tällä hetkellä käytössä olevat lääketieteelliset laitteet ja konseptit eivät sovellu omatoimiseen, pitkäaikaiseen ja kokonaisvaltaiseen ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

 

OLEN KIINNOSTUNUT HYVINVOINNISTANI

Ennaltaehkäisevää ja omaehtoista terveydenhoitoa

eLive Ecosystem Oy on kehittänyt uuden kokonaisvaltaisen ratkaisun ennaltaehkäisevään ja omaehtoiseen terveydenhoitoon. Siinä yhdistyy ensimmäistä kertaa tekoäly, edistyksellinen sensoriteknologia sekä yksilöllinen geneettinen testaus. Innovaatio on ainutlaatuinen maailmassa ja se antaa uusia mahdollisuuksia pitkäaikaissairauksien ja niiden haittojen torjumiseen.

Samalla tarjoutuu uusia keinoja terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseen ja resurssien niukkuudesta syntyviin haasteisiin. Maailmanlaajuisesti on alettu oivaltaa ennakoivan terveydenhoidon merkitys osana terveydenhuollon tulevaisuutta asiakaskunnan alati kasvaessa.

Me tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa henkilökohtaisen lääketieteellisen riskianalyysin avulla merkittävästi elämänlaatuun kotoa käsin – sekä terveenä että sairastuneena.

Lääketieteellisesti vaikuttavaa terveyden seurantaa

VTT:n anturiteknologiaa hyödyntävällä ratkaisulla voidaan seurata riskejä sairastua yleisiin kroonisiin sairauksiin kuten sepelvaltimotautiin, vaskulaariseen dementiaan, aivohalvaukseen, kakkostyypin diabetekseen ja uniapneaan. Laite auttaa torjumaan sairauksia, jotka yleisimmin heikentävät toimintakykyä ja elämänlaatua sekä aiheuttavat melkein puolet kaikista kuolemista maailmanlaajuisesti (Globaalisti 42%, Suomessa 55% vuonna 2016)

eLive.care® huomioi yksilölliset riskitekijät lääketieteellisesti kattavammin kuin yksikään muu laite tai sovellus ja on täysin uuden sukupolven lääkinnällinen laite.

eLive.care® on kaikille, jotka

  • ovat kiinnostuneita omasta ja läheistensä terveydestä ja elämänlaadusta

  • tietävät tai epäilevät omaavansa perinnöllisiä tai elintavoista johtuvia sairastumisen riskitekijöitä

  • haluavat välttää toimintakyvyn ennenaikaisen menettämisen

  • haluavat hallita omia, yksilöllisiä terveysriskejä vaikuttavasti ja tosiasioihin perustuen

  • haluavat elää täysipainoista elämää

eLive.care yhdistää innovatiivisellä tavalla

LÄÄKETIEDETTÄ, GENOMIIKKAA, TEKOÄLYÄ JA KORKEAA TEKNOLOGIAA

Uuden sukupolven ratkaisu useiden pitkäaikaissairauksien ja niiden haittojen torjuntaan