Lehdistötiedote 18.1.2019

Lehdistötiedote 18.1.2019

Lehdistötiedote 18.1.2019 150 150 Jamo Nousiainen

Kastarinen osakkaaksi

eLive Ecosystem Oy:n lääketieteellinen johtaja Mika Kastarinen vahvistaa yrityksen ydinosaamista siirtymällä osakkaaksi yhtiöön. Osakkuusohjelma on osa yrityksen avainhenkilöiden sitouttamista yrityksen yhteisiin päämääriin.

Kastarinen on toiminut ylilääkärinä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ja luottamustehtävistä mainittakoon Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston PALKO:n jaoston jäsenyys. Jaoston tehtävänä on valmistella suosituksia terveydenhuollon palvelujärjestelmän antamasta elintapaohjauksesta ja omahoidon tukemisesta.

Kuopion yliopistollisen sairaalan nefrologian ylilääkärinä toimiva, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, dosentti Mika Kastarinen on yksi eLive Ecosystem Oy:n ohjelmiston kehittäjistä.

Ratkaisu avaa ikkunan potilaan arkeen

Ratkaisu auttaa lääkäreitä saamaan aikaisempaa kokonaisvaltaisemman kuvan henkilön riskistä sairastua tavallisimpiin kansansairauksiin, Mika Kastarinen sanoo.

– Kokonaisvaltaisuutta tukee geneettisen riskin sisältyminen riskinarvioon perinteisten riskitekijöiden mittausten, kuten verenpaine, verensokeri ja kolesteroli, lisäksi.

Ratkaisun avulla riskiä ja sen muutosta voidaan arvioida nykyistä systemaattisemmin, kun järjestelmä seuraa kokonaisriskin muuttumista automaattisesti, Kastarinen sanoo. Kotona tehtävät mittaukset siirtyvät potilaan luvalla automaattisesti suoraan sairauskertomusjärjestelmään.

– Tämä helpottaa lääkäriä etenkin hoitotavoitteiden seuraamisessa nykysysteemiin verrattuna. Mittaustulosten oikeellisuuteen voi tässä järjestelmässä luottaa nykyistä enemmän, kun esimerkiksi verenpaineen mittaaminen tehtäisiin kotona standardoidusti viranomaisen kotikäyttöön hyväksymiä laitteita käyttäen, Kastarinen kuvaa.

Seurataan terveydenhuoltoa kuormittavaa tautikirjoa

Ohjelmistoa on kehitetty seuraamaan sepelvaltimotaudin, vaskulaarisen dementian, aivoverenkiertohäiriöiden, tyypin 2 diabeteksen ja uniapnean riskiä sekä tarvittaessa arvioimaan näiden sairauksien hoidon toteutumista kotioloissa. Ne muodostavat yhdessä suurimman osan terveydenhuoltoa ja potilaita kuormittavista vakavista sairastapauksista ja kuolleisuudesta.

– Kaikilla näillä sairauksilla on useita yhteisiä elintapoihin liittyviä riskitekijöitä, joihin vaikuttamalla voidaan periaatteessa ehkäistä useamman kansansairauden puhkeamista samanaikaisesti, Mika Kastarinen sanoo.

Hän kertoo, että järjestelmä pystyy arvioimaan yksilön riskiä sairastua mm. vaskulaariseen dementiaan tulevaisuudessa lääketieteellisesti validoituja algoritmeja käyttäen ja ohjaa tekemään niitä muutoksia elintavoissa, jotka oleellisesti alentavat tätä riskiä.

– Yhteistyössä VTT:n kanssa kehitetty laitteisto pystyy luotettavasti varhaisdiagnosoimaan myös uniapnean.  Lopullinen diagnoosi tehdään kuitenkin lääkärin vastaanotolla, kuten muidenkin kansansairauksien kohdalla, Kastarinen sanoo.

Tavoitteena on, että korkean sairastumisriskin henkilöt ohjautuisivat nykyistä tehokkaammin terveydenhuoltoon.

– Toisaalta tavoitteena on myös, että kohtalaisen riskin henkilöt saisivat järjestelmän tarjoamaa neuvontaa ja tukea elintapamuutoksiin, joilla voitaisiin pienentää sairastumisriskiä jatkossa. Jo sairastuneitten potilaiden kohdalla järjestelmä tarjoaa tehokkaan välineen sekundääripreventioon liittyvien riskitekijöiden hoidon seurantaan. Kastarinen kertoo.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikko Saajanlehto, eLive Ecosystem Oy, +358 50 579 0242