Lääkäripäivät 2020

Kysely eLive.care® tuotteesta.

  1. Kuinka tärkeänä pidät tuotteen ominaisuutta, jonka avulla käyttäjä/kuluttaja voi tehdä seulonnan ja seurannan omatoimisesti? (vrt. verenpainemittari verenpaineen toteamiseksi ja seuraamiseksi)
  (1=En lainkaan tärkeänä...10=Erittäin tärkeänä)

  2. Kuinka tärkeänä pidät tuotteen lisätoimintoja, joilla voidaan seurata ja seuloa omatoimisesti uniapnean lisäksi sen yleisimpiä liitännäissairauksia (verenpainetauti, sepelvaltimotauti, aikuistyypin diabetes)?
  (1=En lainkaan tärkeänä...10=Erittäin tärkeänä)

  3. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että tuote mittaa ja analysoi uniapnean automaattisesti?
  (1=En lainkaan tärkeänä...10=Erittäin tärkeänä)

  4. Kuinka tärkeänä pidät lepäämiseen ja palutumiseen liittyviä raportteja?
  12345678910(1=En lainkaan tärkeänä...10=Erittäin tärkeänä)

  5. Kuinka tärkeänä pidät tuotteen antamaa mahdollisuutta uniapnean pidempiaikaiseen seurantaan?
  12345678910(1=En lainkaan tärkeänä...10=Erittäin tärkeänä)

  6. Kuinka tärkeänä pidät tuotteen ominaisuutta, jonka avulla voit selata ja manuaalisesti varmistaa laitteen automaattisen analyysin merkitsemiä hengitystapahtumia?
  12345678910 (1=En lainkaan tärkeänä...10=Erittäin tärkeänä)

  7. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että tuote on riippumattoman osapuolen validoima lääkinnällinen laite hyvinvointilaitteen sijaan?
  12345678910(1=En lainkaan tärkeänä...10=Erittäin tärkeänä)

  8. Kuinka tärkeänä pidät tuotteen kykyä tuottaa arvio tulkintavirherajoista, eli arvio välistä, jolle REI (≅AHI) erittäin todennäköisesti sijoittuu?
  12345678910 (1=En lainkaan tärkeänä...10=Erittäin tärkeänä)

  9. Kuinka todennäköisesti suosittelisit tuotetta kollegallesi?
  12345678910 (1=En ollenkaan todennäköisesti, 10=Erittäin todennäköisesti)

  10. Oma kokemuksenne unisairauksien ml. uniapnea diagnosoimisesta ja/tai hoitamisesta (0..10)?
  12345678910 (1=Ei lainkaan kokemusta, 10=erittäin kokenut)