Missio

Yrityksen tavoitteena on mahdollistaa kustannustehokas ja lääketieteellisesti vaikuttava kroonisten sairauksien ja niiden haittojen torjunta miljardille ihmiselle vuoteen 2050 mennessä Yhtiön ekosysteemin laitteiden ja koneoppivien lääkinnällisten algoritmien avulla – ilman merkittävää tarvetta lisätä terveydenhoidon resursseja.

 

eLive Ecosystem Oy:n liikeideana on kehittää sekä myydä, vuokrata ja lisensoida globaalisti uuden sukupolven lääkinnällisiä eLive.care®-laitteita kuluttajalle. Laitteet ovat tarkoitettu itsehoidon ja ammattikäyttöön potilaiden omahoidon tueksi. Ketteränä toimijana eLive Ecosystem Oy:n etuna ovat suuri innovatiivisuus ja vapaus toteuttaa suoraan optimaalisia ratkaisuja. Yritys ei toteuta “sensori+mobiilisovellus”-megatrendiä, vaan keskittyy luomaan kokonaan uuden aikakauden lääkinnällisiä laitteita. Yhtiö luo pohjaa paremmalle huomiselle mikä antaa vahvan perustan kanavoida taloudellista hyötyä omistajille.

eLive.care® on alustatalouden ratkaisu-, terveys- ja liiketoimintaekosysteemi. Sen kilpailukyky perustuu itse tekemisen mahdollistamiseen, matalaan yksikkökustannukseen ja skaalautumiskykyyn. Terveydenhuollon ammattilaisresurssien puute tai kustannus eivät estä tuotteen leviämistä tekoälyn ja käyttäjän hoitaessa prosessin itsenäisesti. Tekoäly voidaan valjastaa globaalisti jopa satojen miljoonien ihmisten käyttöön vain konesalillisella tekoälylaskentaan optimoituja palvelimia. Käyttäjämäärän kasvu näyttäytyy eLive Ecosystem Oy:lle tarpeena hankkia palvelin- ja tietoverkkokapasiteettiä, sekä sähkölaskussa. Tämä on paljon edullisempaa ja helpompaa hoitaa ja ratkaista kuin kilpaileva ihmisresurssivetoinen vaihtoehto – työvuorojen pyörittäminen varajärjestelyineen, rekrytointeineen ja tilajärjestelyineen.

Täsmällisemmin ilmaistuna eLive.care®:n keskeinen kilpailuetu perustuu sen kykyyn hoitaa tekoälyavusteisesti – osin itsenäisesti ja osin kuluttajaa ohjaten – rutiineja ja prosesseja, jotka aiemmin vaativat koulutettuja ammattilaisia, eivätkä näin olleet omatoimisesti mahdollisia toteuttaa. eLive.care® ei pyri lääkäriksi tai lääkärin paikalle, vaan se mahdollistaa valittujen terveydenhoidon perusprosessien ulkoistamisen kuluttajalle itselleen, mikä taas tehostaa terveydenhoidon ammattilaisten kapasiteetin oikeatasoista hyödyntämistä.

Automaatio on maailman suunta ja välttämättömyys sekä sairauksien paremman ennaltaehkäisemisen jalkauttamiseksi että kestävän terveydenhoidon ylläpitämiseksi. Globaali elintason nousu ja ikäluokkien kasvu aiheuttavat merkittävästi lisääntyvää hoidon ja siten myös resurssien tarvetta.

Tuotekehitys on aloitettu vuonna 2016. Yhtiöllä on käynnissä julkisrahoitteinen yli miljoonan euron tuotekehityshanke, jolla tuotteet kehitetään myyntivalmiiksi lääkinnällisiksi laitteiksi – niiden vaikuttavuus ja turvallisuus osoitettuna. Tuotteet tuodaan markkinoille vuoden 2018 lopulla. Etsimme sijoittajia tuotteiden lanseeraamiseen ja myynnin skaalaamiseen.

Mikäli missiomme ja liiketoimintamme kiinnostavat, tarjoamme mahdollisuutta tulla mukaan luomaan menestystarinaa, jonka arvot ovat kohdallaan sekä liiketaloudellisesti että eettisesti.