eLive Ecosystem Oy mukaan Euroopan huippuhankkeeseen

eLive Ecosystem Oy mukaan Euroopan huippuhankkeeseen

eLive Ecosystem Oy mukaan Euroopan huippuhankkeeseen 150 150 hypo

eLive on mukana juuri käynnistyneessä ECSEL NextPerception hankkeessa tuomassa uuden sukupolven kosketuksetonta mittausteknologiaa terveyden ja hyvinvoinnin sovelluksiin.
Hankkeessa yli 40 johtavaa eurooppalaista yritystä, tutkimuslaitosta ja yliopistoa, seitsemästä (7) maasta, vievät kosketuksen mittaamisen soveltamisen mahdollisuudet uudelle tasolle terveyden, hyvinvoinnin ja autonomisen ajamisen sovellusalueilla. Hanke on yksi Euroopan kärkihankkeista, jolla tavoitellaan globaalia johtoasemaa kyseisillä sektoreilla.

Ihmisen fysiologisten parametrien ja käyttäytymisen tarkka ja huomaamaton havaitseminen tutkasensorilla ja muilla etäsensoreilla antaa huikeita sovellusmahdollisuuksia kehittää ikääntyvien kotona asumisen turvallisuutta, terveyden ja toimintakyvyn seuraamista, sekä erityissovelluksia lukuisille toimialoille. Kun uuden sukupolven sensoriteknologiaa täydennetään eLivellä jo olemassa olevan kosketuksettoman ja kosketuksellisen mittauksen välineistöllä, pystymme tuomaan kokonaan uusia innovatiivisia ratkaisuja kuluttajille ja terveydenhuoltoon.

eLive näkee huikeita mahdollisuuksia soveltaa hankkeessa kehitettävää uutta teknologiaa ja eLiven vahvaa osaamista aina palveluasumista turvaavista ratkaisuista erityissovelluksiin, kuten putkakuolemien ehkäisyyn. Sovelluskohteita on runsaasti ja teknologian edullisuus mahdollistaa sen soveltamisen laajasti. Videopohjaisiin kilpaileviin ratkaisuihin verrattuna teknologian etuina ovat mm. anonymiteetin säilyminen ja mahdollisuus reagoida automaattisesti poikkeamiin.

eLive Ecosystem Oy kehittää ja tuo pian markkinoille helppokäyttöisten lääkinnällisten laitteiden ekosysteemin, eLive.care:n, potilaskeskeiseen terveydenhuoltoon.
Järjestelmä mahdollistaa kotiympäristössä tehtyjen mittausten ja datan analysoinnin pitkälle viedyn automatisoinnin, tulosten välittämisen hoitoyksikköön, sekä potilaiden nykyistä paremman osallistamisen hoitoprosessiin selittävän tekoälyn ratkaisulla. Automatisoinnilla, varhaisella puuttumisella ja potilaan hoitoon osallistamisella pyrimme parantamaan terveydenhuollon tehokkuutta ja nostamaan tuloksia uudelle tasolle.

eLivellä on jo myynnissä teknologiastaan johdettuja hyvinvointipohjaisia tuotteita mm. sänkyvalmistajille, joiden avulla valmistajat voivat toteuttaa mallistoonsa älysänkyratkaisuja.