Missio

Yrityksen tavoitteena on mahdollistaa kustannustehokas ja lääketieteellisesti vaikuttava kroonisten sairauksien ja niiden haittojen torjunta miljardille ihmiselle vuoteen 2050 mennessä Yhtiön ekosysteemin laitteiden ja koneoppivien lääkinnällisten algoritmien avulla – ilman merkittävää tarvetta lisätä terveydenhoidon resursseja

Itäsuomalainen eLive Ecosystem Oy on kehittänyt uuden kokonaisvaltaisen ratkaisun ennaltaehkäisevään ja omaehtoiseen terveydenhoitoon. Ratkaisu yhdistää ensimmäistä kertaa tekoälyprosessin, edistyksellisen sensoriteknologian sekä yksilöllisen geneettisen testauksen. Ratkaisulla voidaan kotoa käsin henkilökohtaisen lääketieteellisen riskianalyysin avulla vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun – sekä terveenä että sairastuneena.

eLive Ecosystem Oy:n eLive.care® mahdollistaa yleistä valistusta paljon vaikuttavamman yksilöllisen ennaltaehkäisyn vertailukelpoisin kustannuksin. Ennaltaehkäisevän terveysseurannan ja toimenpiteiden painopistettä siirretään terveydenhoidon ammattilaisten ohjauksesta tekoälylle ja ihmiselle itselleen. eLive.care® yleisen valistuksen sijaan kertoo todellisen senhetkisen henkilökohtaisen sairastumisriskisi. Viestin motivoivuus ja sitouttavuus sekä samalla myös tuloksellisuus elintapamuutosten toteuttamisessa paranevat merkittävästi. Kasvattamatta terveydenhoidon ammattilaisten määrää voidaan tehokas yksilöllinen terveysseuranta ottaa käyttöön globaalisti tekoälyn laskentakapasiteettia lisäämällä. Laite ei korvaa terveydenhoidon ammattilaisia, vaan se siirtää seurannan ja toteuttamisen toisaalle. Samalla vapautetaan ammattilaisten resursseja hyödyllisempään käyttöön.

Ratkaisulla pyritään helpottamaan ikärakenteen muutoksesta syntyvää terveydenhuoltoon kohdistuvaa painetta tehokkaaseen sairauksien ennaltaehkäisyyn kaikkialla maailmassa. Asiakas saa järjestelmästä tiedot ja elintapaohjeet itselleen, mutta voi halutessaan jakaa tiedot lääkärilleen. Kun itsemittaukset saadaan tehokkaasti ja luotettavasti käyttöön, tarkentuvat riskiarviot ja hoidon seurannan toteutuminen merkittävästi. Järjestelmä ei vähennä lääkärien tarvetta, eikä korvaa heitä.

Laite ohjaa käyttäjän lääkärille tai muulle terveydenhuollon ammattilaiselle heti, kun siihen on tarvetta. Tavoitteemme on, että ohjaaminen tapahtuu jo ennen sairauden puhkeamista. Tällöin lääkärin diagnoosi ja käynnistetyt tarvittavat toimenpiteet, esimerkiksi suojaava lääkitys voivat auttaa välttymään vakavammilta haitoilta. Laitteeseen sisältyy myös mahdollisuus lääkärikonsultaatioon, mikäli jokin asia jää askarruttamaan. Ekosysteemi on täysin tietosuojattu ja täyttää tietosuojavaatimukset. Mitään käyttäjästä kerättyä tietoa ei luovuteta kellekään ilman käyttäjän omaa suostumusta. eLive.care® on tehokas tapa toteuttaa laajamittainen sairauksien yksilökohtainen torjunta käytännössä. Hyötyjinä ovat sekä yksilö että yhteiskunta. Yhtiön toteuttama innovaatio on ainutlaatuinen maailmassa ja se antaa mahdollisuuksia pitkäaikaissairauksien ja niiden haittojen torjumiseen, sekä terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseen ja resurssien niukkuuteen.

1.  Toimimme korkealla moraalilla Asiakkaan ja hänen terveytensä eduksi.
2. Torjumme vain sellaisia sairauksia, joihin on olemassa lääketieteellisesti tehokas hoito.
3. Pyrimme aina suosittelemaan terveyden kannalta parasta ratkaisua.
4. Suosituksemme perustuvat aina lääketieteelliseen tutkimustietoon.
5. Kunnioitamme asiakkaan tahtoa ja itsemääräämisoikeutta.
6. Emme luovuta mitään tietoa ulkopuolisille ilman Asiakkaan valtuutusta.

eLive

YDINTIIMI

Mikko Saajanlehto

Mikko Saajanlehto, Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja – Toinen startup ja digitalisaatio. Ensimmäinen oli Netvisor, joka on nyt taloushallinnon järjestelmäpalvelujen markkinajohtaja PK-sektorilla Suomessa. 20 vuoden kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta.

Jarkko Wuorinen

Jarkko Wuorinen, osakas ja suhdejohtaja – Hammaslääketieteen lisensiaatti, joka omaa hyvät verkostot lääkärikuntaan, yrityksiin ja päättäjiin. Hallitusammattilainen. Suomen Yrittäjien entinen puheenjohtaja ja Euroopan yrittäjien, UEAPME, varapuheenjohtaja. Hammaslääkäriasema ja laboratorio ketjun perustaja, mistä on tehnyt exitin.

Juha Parkkinen

Juha Parkkinen, osakas ja teknologiajohtaja – Vahva 20 vuoden kokemus ICT-toimialasta, painottuen tietoliikenteeseen, kyber- ja tietoturvaan sekä vaativiin tietojärjestelmiin. Hyvinvointialan asiantuntija ja vaikuttaja. Kuluttajamarkkinoinnin guru.

Mika Kastarinen

Mika Kastarinen, osakas, lääketieteellinen johtaja ja neuvoa antavan hallituksen jäsen – Lääketieteen tohtori, sisätautiopin dosentti, sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri, jolla on vahva asiantuntemus sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisestä ja lääkehoidosta.

Jyri Paasonen

Jyri Paasonen, osakas, vastuualueena riskienhallinta ja oikeudelliset asiat.  Oikeustieteen tohtori ja dosentti. Riskienhallinnan, turvallisuuden ja sääntelyn asiantuntija. Ollut mukana perustamassa ja työskentelemässä useissa startupeissa.

Saku Kukkonen

Saku Kukkonen, tekoälyjohtaja. Tekniikan tohtori, jolla on yli 20 vuoden akateeminen kokemus tietojenkäsittelystä ja sovelletusta matematiikasta. Kansainvälisesti tunnustettu tutkija, jonka tutkimuksia soveltaa mm. NASA.

Seppo Lavonen

Seppo Lavonen, vanhempi neuvonantaja. Tekniikan tohtori, sertifiointiasiantuntija jolla on vahva yli 20 vuoden kokemus lääketieteellisten laitteiden regulaatioista. Hänen taustansa on VTT Expert Service Oy:llä, joka toimii ilmoitettuna laitoksena tuotteiden CE-merkintää varten.

Kati Hänninen

Kati Hänninen, Hyvinvointiteknologia insinööri. Vastuualueena koordinointi ja kliinisen testaaminen / pilotti ja asiakaspalvelu.

Jamo Nousiainen

Jamo Nousiainen, Brand Manager. Brändinrakennuksen asiantuntija. Yli 20 vuoden kokemus markkinointiviestinnästä ja kaupallisista konsepteista. Käytännön kokemusta ja näytöt ylikansallisten brändien synnyttämisestä.